Chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thiện Dự án đầu tư, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Bác Hồ tại Cô Tô

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc hoàn thiện đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Cô Tô khẩn trương hoàn thiện dự án trên, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho việc triển khai thực hiện dự án theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án đầu tư, bảo tồn tu bổ và phát huy khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô bao gồm các hạng mục: Tu bổ đền thờ và ao cá Bác Hồ; hòn non bộ, công trình đa năng, kè hồ; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu di tích.

 

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác