Chính phủ: Phê duyệt dự án thành phần trong đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

(Cinet) – Sau khi hoàn thành, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ là một tổ hợp công trình kiến trúc được thiết kế, xây dựng đảm bảo tính dân tộc và hiện đại, có tầm khu vực và quốc tế. Đây sẽ là trung tâm thông tin về di sản văn hóa, bảo tàng học, kết hợp giữa Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tại Hà Nội.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 2274/TTg-KGVX, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tách riêng phần việc liên quan đến nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng như việc sưu tầm trưng bày hiện vật thành một dự án thành phần nằm trong dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Theo đó, Bộ VH,TT&DL sẽ làm chủ đầu tư dự án thành phần trên đây và chịu trách nhiệm toàn diện về phần công việc của dự án thành phần theo quy định của pháp luật.

Giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chuyển vốn theo tiến độ triển khai dự án thành phần trên cơ sở đề nghị của Bộ VH,TT&DL và đôn đốc về tiến độ triển khai, bảo đảm phù hợp tiến độ chung của dự án.

Được biết, Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19/12/2006. Sau khi hoàn thành, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ là một tổ hợp công trình kiến trúc được thiết kế, xây dựng đảm bảo tính dân tộc và hiện đại, có tầm khu vực và quốc tế. Đây sẽ là trung tâm thông tin về di sản văn hóa, bảo tàng học, kết hợp giữa Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tại Hà Nội.

 

K.A

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác