Cho phép khai quật khảo cổ tại Yên Bái

(Cinet) – Quyết định số 2410/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái khai quật tại khu gò vườn nhà ông Hoàng Văn Bang, thuộc di tích Hắc Y, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Quyết định trên được căn cứ vào Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa; căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ; đồng thời xét đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái tại Đơn xin phép số 269/ĐXP-VHTTDL ngày 14/6/2001 và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái khai quật tại khu gò vườn nhà ông Hoàng Văn Bang, thuộc di tích Hắc Y, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Thời gian khai quật từ ngày 25/9/2011 đến ngày 30/10/2011. Diện tích thăm dò, khai quật là 250m2. Người phụ trách thăm dò, khai quật là ông Trần Xuân Ca, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng  ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

T.H              

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác