Cho phép khai quật lần hai di tích thành Hóa Châu, xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BVHTTDL cho phép khai quật lần hai di tích thành Hóa Châu, xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cho phép khai quật lần hai di tích thành Hóa Châu, xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 1

Quyết định trên được căn cứ vào Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ; đồng thời xét đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 1191/VHTTDL ngày 12/8/2011, của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại Công văn số 185/ĐHKH-HTQT ngày 3/8/2011 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Bộ VHTTDL cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Đại học Kansai – Nhật Bản khai quật lần thứ hai di tích thành Hóa Châu, xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian khai quật từ ngày 15/9/2011 đến ngày 30/9/2011; diện tích khai quật: 42m2, gồm 07 hố x 05m2/01 hố.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Đại học Kansai – Nhật Bản phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác