Cho ý kiến thỏa thuận Báo cáo KTKT Tu bổ, tôn tạo đình Văn Khê (Hà Nội)

(Cinet) – Văn bản số 3115/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL Hà Nội cho ý kiến về thỏa thuận Báo cáo KTKT Tu bổ, tôn tạo đình Văn Khê, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo đình Văn Khê bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại bái, Hậu cung, Hữu vu; tôn tạo Nghi môn, Tả vu; xây dựng Nhà vệ sinh, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề như:

Đối với việc tu bổ Đại bái, hậu cung và Hữu vu: Sở VHTTDL Hà Nội cần hướng dẫn Chủ đầu tư thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá cấu kiện ngay sau khi hạ giải công trình nhằm lựa chọn, tái sử dụng các cấu kiện còn tốt (kể cả chân tảng, ngói lợp…) theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích.

Cần tôn trọng Tả vu theo mẫu Hữu vu. Dịch chuyển Hữu vu về sát tường rào hơn để tránh lấn át mặt trước Đại bái, đồng thời không đắp kìm mái ở Tả Hữu vu. Không làm then tàu ở giữa gian của các hạng mục, đồng thời xem xét điều chỉnh độ cao tường rào đảm bảo  bảo vệ di tích.

Hồ sơ Báo cáo KTKT Tu bổ, tôn tạo đình Văn Khê cần bổ sung căn cứ pháp lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề mà Bộ nêu trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Đồng thời Bộ VHTTDL giao Cục Di sản văn hóa kiểm tra công tác hạ giải, đánh giá cấu kiện.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác