Cho ý kiến thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thuấn Nhuế Ngoại, Hà Nội

(Cinet) – Văn bản số 2850/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL cho ý kiến về việc thoải thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thuấn Nhuế Ngoại (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 1151/VHTTDL-QLDS ngày 11/8/2011 của Sở VHTTDL Hà Nội về việc Thỏa thuận Dự án Tu bổ tôn tạo di tích Đình Thuấn Nhuế Ngoại.

Thỏa thuận Dự án Tu bổ tôn tạo di tích Đình Thuấn Nhuế Ngoại, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Nghi môn, Đại bái, Hậu cung; tôn tạo sân vườn, giếng đình; xây dựng Tả mạc, Hữu mạc, Bình phong, tường rào, Nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Về dự án này, Bộ VHTTDL đã có ý kiến như sau:

Về tổng thể: Cần điều chỉnh vị trí Tả Hữu sao cho tường đốc của Tả Hữu mạc không nằm sau đường diềm mái của Đại bái.

Trong giai đoạn triển khai hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, Sở cần chỉ đạo các cơ quan liên quan đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng Đại bái, Hậu cung để đề xuất các giải pháp tu bổ phù hợp, theo nguyên tắc bảo tồn tối đa các cấu kiện gốc của di tích, nhất là các mảng chạm và cấu kiện có dấu hiệu xác định niên đại di tích. Bên cạnh đó, hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý, đó là Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính  phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (thay thế cho Nghị định 92/2002/NĐ-CP). Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận chung trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác