Cho ý kiến về việc Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích năm 2011 tại Bắc Giang

(Cinet) - Vừa qua, Văn phòng Bộ đã có văn bản số 3219/BVHTTDL-KHTC gửi Sở VHTTDL Bắc Giang về việc Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh trong năm 2011.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn 583/SVHTTDL-KHTC ngày 23/7/2010 của Sở VHTTDL Bắc Giang về việc xin chủ trương lập các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh năm 2011 và ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hóa tại Công văn 557/DSVH-DT ngày 7/9/2010. Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Đối với các di tích lịch sử đã được xếp hạng Quốc gia:

Đồng ý chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh nêu trong Công văn số 583/SVHTTDL-KHTC của Sở. Tuy nhiên do nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác trùng tu, tôn tạo di tishc từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong kế hoạch năm 2011 khong thể cùng một lúc bố trí đủ cho các dự án. Do vậy, để sử dụng tập trung nguồn kinh phí được bổ trợ, đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang lựa chọn ưu tiên lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Lạn, xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn trước, sau đó mới xem xét thứ tự ưu tiên đối với các di tích Quốc gia khác.

Đối với các di tích lịch sử chưa được xếp hạng Quốc gia:

Do di tích đình Nội Ninh, đền Thổ Hà, chùa Am Vãi là các di tích lịch sử chưa được xếp hạng Quốc gia vì vậy đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang báo cáo, xin chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử nêu trên bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đề nghị Sở VHTTDL Bắc Giang lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Lạn trình Bộ VHTTDL thỏa thuận trước khi phê duyệt.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác