Cho ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung, huyện Ba Vì, Hà Nội

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL Hà Nội về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Đền Trung. Ảnh: InternetĐền Trung. Ảnh: Internet
Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 908/VHTTDL-QLDS ngày 13/5/2011 của Sở VHTTDL Hà Nội về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung, bao gồm các hạng mục: tu bổ Tiền tế, Hậu cung, điện thờ Đức Ông; xây dựng điện thờ Mẫu Cao Sơn thần nữ, Nghi môn, cổng, bình phong, Tả vu, Hữu vu, am hóa sớ, bia dẫn tích, nhà vệ sinh. Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề sau:
- Không xây dựng tượng Bát nhã trong khu vực Đền Trung.
- Cân nhắc việc nối thêm 02 gian đầu hồi Tiền tế và làm thêm tòa Phương đình, không đắp hổ phù trên nóc Hậu cung.
- Không đắp kìm mái ở điện thờ Đức Ông và điện thờ Mẫu.
- Cần nghiên cứu thiết kế mẫu đèn chiếu sáng phù hợp, phù hợp với cảnh quan di tích; không sử dụng đèn đá mũ hoa sen, hộp đèn lồng.
- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).
Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Bộ VHTTDL giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án.
T.H    

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác