Công bố Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của Hội Gióng giai đoạn 2010-2015

(Cinet) - Tại lễ đón Bằng ghi danh Hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO trao tặng ngày 22/01, Bộ VHTTDL đã công bố Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của Hội Gióng giai đoạn 2010-2015.

Công bố Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của Hội Gióng giai đoạn 2010-2015 - ảnh 1

Theo đó, Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của Hội Gióng giai đoạn 2010-2015 bao gồm những nội dung sau đây:

1. Hoàn thiện kết quả kiểm kê khoa học Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, cập nhật hằng năm. Tiếp tục kiểm kê khoa học về Thánh Gióng ở các địa phương còn lại.

2. Lập danh sách những người thực hành lễ hội ở các địa phương có Hội Gióng và xây dựng chính sách ưu đãi với họ.

3. Sưu tập, phân loại, dịch ra chữ quốc ngữ các văn bia, thần tích, sắc phong liên quan đến Thánh Gióng ở các làng để lưu trữ và phục vụ cho việc tiếp cận của cộng đồng đối với các tư liệu đã có từ trước đến nay về Hội Gióng.

4. Nhà nước hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các cộng đồng thờ Thánh Gióng tổ chức lễ hội như tập quán lâu nay. Ngăn ngừa xu hướng thương mại hóa, sân khấu hóa lễ hội.

5. Hỗ trợ cộng đồng các làng có Hội Gióng phục hồi đầy đủ Hội Gióng.

6. Bảo tồn, tôn tạo những di sản vật thể ở đền Phù Đổng, đền Sóc và các di tích liên quan đến Thánh Gióng ở các làng thuộc thành phố Hà Nội.

7. Thành lập CLB các làng thờ tự Thánh Gióng trên cơ sở các ban khánh tiết ở các làng hiện nay và xây dựng chương trình hoạt động cho CLB này. Đổi mới hoạt động của Trung tâm Du lịch - Di tích đền Sóc; củng cố, nâng cấp BQL Di tích lịch sử văn hóa đền Phù Đổng.

8. Hỗ trợ cộng đồng tự tổ chức, quản lý, tập luyện, thực hành các nghi lễ, trò diễn độc đáo của Hội Gióng ở đền Phù Đổng, đền Sóc; cộng đồng tự tổ chức quản lý, duy trì các lớp dạy múa hát Ải Lao của phường Ải Lao ở làng Hội Xá, quận Long Biên.

9. Bằng công nghệ tin học, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về Hội Gióng ở các làng liên quan, phục vụ công cuộc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.

10. Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Vụ Phổ thông, Vụ Đại học (Bộ GD-ĐT) cải tiến, nâng cao chất lượng giờ dạy về truyền thuyết Thánh Gióng gắn kết với Hội Gióng của chương trình môn ngữ văn cấp II và đại học; xây dựng chuyên đề Hội Gióng để đưa vào giảng dạy ở nhà trường cấp II, III, nhất là các trường trên địa bàn các huyện liên quan đến Hội Gióng.

11. Mở chuyên mục định kỳ trên Đài PT-TH Hà Nội từ tháng Giêng đến hết tháng Tư âm lịch hằng năm để quảng bá Hội Gióng. Sử dụng đội truyền thanh cơ sở để giới thiệu giá trị của Hội Gióng trong cộng đồng làng xã các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Thường Tín và quận Long Biên.

12. Khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng xây dựng trang web riêng về Hội Gióng để phát triển du lịch bền vững.

13. Giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về giá trị của di sản thông qua việc xuất bản và cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm văn hóa về Hội Gióng dưới mọi hình thức: đĩa CD, VCD, DVD, sách, tờ gấp...

14. Tạo mọi điều kiện để cộng đồng tham quan, học hỏi các lễ hội tương tự Hội Gióng của các cộng đồng khác ở trong nước và ngoài nước.

15. Giao cho các cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL phối hợp cùng các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của Hội Gióng giai đoạn 2011-2015.

 

V.K

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác