Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Di sản văn hoá

(Cinet) - Quyết định số 1552/QĐ-BVHTTDL đã được Bộ VHTTDL ban hành ngày 26-4 vừa qua nhằm công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Trong 5 thủ tục hành chính được công bố có 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cụ thể:

Cấp Trung ương gồm: Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia; công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; công nhận vảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên nghành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Cấp Tỉnh: Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích; công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác