Dấu ấn của thời Hùng Vương

Di tích khảo cổ thời tiền sử, sơ sử là nơi ẩn dấu phần văn hóa thời kỳ loài người chưa có chữ viết, dấu vết còn nằm trong lòng đất với đặc trưng riêng biệt đó là tầng văn hóa. Đây là loại di tích lịch sử văn hóa có giá trị, là tài sản vô giá của nhân loại và của dân tộc Việt Nam.

Hiện vật được phát hiện tại Làng Cả.Hiện vật được phát hiện tại Làng Cả.

Phú Thọ là cái nôi sinh thành của dân tộc Việt Nam – nơi mà cách đây hàng ngàn năm đã ra đời Nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng. Các di tích khảo cổ trên đất Phú Thọ thời tiền sử có niên đại cách ngày nay từ 30.000 năm đến 10.000 năm, các di tích thời sơ sử có niên đại cách ngày này từ 4000 năm đến 2000 năm. Trải qua thời gian dài, phần lớn nằm trong lòng đất do vậy các di tích khảo cổ chịu nhiều tác động của thiên nhiên, con người trong quá trình lao động sản xuất, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa điểm di tích bị nhân dân xây dựng nhà ở, canh tác làm cho di tích ngày càng bị mai một do đó cần có một kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử văn hóa nhằm góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Quy hoạch sẽ tạo cơ sở khoa học và những điều kiện cần thiết để từng bước đưa các di tích khảo cổ thời tiền sử - sơ sử trên địa bàn tỉnh là di sản văn hóa quan trọng của quốc gia, tiến tới đề nghị UNESCO công nhận “Di tích lịch sử Đền Hùng và di tích khảo cổ học đồng thau sắt sớm ở Phú Thọ” là di sản văn hóa thế giới.

Theo số liệu kiểm kê đến hết năm 2006, trên địa bàn tỉnh có 161 di tích khảo cổ thuộc thời kỳ tiền sử - sơ sử được phát hiện trong đó chủ yếu là di tích thuộc nền văn hóa Sơn Vi và Phùng Nguyên. Hiện nay đa số các địa điểm di tích khảo cổ văn hóa Sơn Vi nằm trên các quả đồi gò hoặc dưới ruộng đã giao đất cho nông dân hoặc là đất vườn, đất thổ cư và các công trình khác. Các di tích văn hóa Phùng Nguyên hầu như không còn giữ được nguyên trạng các hố và khu vực khai quật.

Nhìn chung Phú Thọ là một trong những tỉnh có mật độ di tích khảo cổ đậm đặc, tiêu biểu và đặc trưng cho các giai đoạn văn hóa. Đặc biệt là văn hóa Phùng Nguyên với 27 di tích đã được thám sát khai quật cung cấp cho các nhà nghiên cứu một khối lượng hiện vật đồ sộ, phong phú và tin cậy cho việc chứng minh, khẳng định nguồn gốc bản địa của văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương trong kịch sử dân tộc. Trong số đó có nhiều di tích có giá trị đặc biệt quan trọng về địa tầng văn hóa, về di tích di vật như di tích Gò Sóc Lọi, di tích Xóm Dền, di tích Làng Cả… Với những giá trị to lớn về mặt văn hóa như vậy, cần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích khảo cổ tạo nền tảng khoa học khẳng định Phú Thọ là vùng đất cổ của các quốc gia Văn Lang thời các Vua Hùng, Âu Lạc thời An Dương Vương.

Toàn tỉnh có 24 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc đều lưu giữ một nét văn hóa riêng trên cái nền truyền thống và đạo lý tốt đẹp thời các Hùng Vương, tất cả tạo nên sự phong phú, đa dạng của văn hóa vùng đất Tổ. Với vai trò là chủ nhân của kinh đô Văn Lang và của nền văn minh lúa nước sông Hồng nổi tiếng, các thế hệ cư dân Phú Thọ đã để lại một hệ thống di chỉ khảo cổ thuộc các nền văn hóa khác nhau và cả một kho tàng văn hóa phi vật thể mang đậm dấu ấn cội nguồn. Từ bao đời nay nền văn hóa ấy được các thế hệ nhân dân Phú Thọ kế thừa, tiếp nối và trở thành một sức mạnh to lớn góp phần vào những cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Thực hiện quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là một việc làm hết sức cần thiết một mặt nhằm bảo tồn được những nét văn hóa dân tộc đặc sắc trong thời kỳ hội nhập của đất nước, một mặt nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ đi sau để cùng nhau xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc. Đồng thời góp phần vào việc đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới cho “Di tích lịch sử Đền Hùng và di tích khảo cổ học đồng thau sắt sớm ở Phú Thọ”.

(Theo PTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác