Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh qua hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm về Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân thế giới. Di sản văn hoá mà người để lại, được lưu giữ bảo tồn dưới nhiều hình thức khác nhau để khách tham quan tới chiêm ngưỡng. Việc duy trì, phát triển quảng bá nhân cách và hình ảnh của Bác với du khách trong và ngoài nước có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là cách tiếp cận hiệu quả nhất để tuyên truyền tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh qua hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm về Người - ảnh 1

Năm 2006, chuẩn bị phục vụ cho cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước phát huy  được tính chủ động, sáng tạo, tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thu được nhiều kết quả thiết thực trong các hoạt động, hướng dẫn khách thăm quan; chỉnh lý, đổi mới trưng bày, bảo tồn, tôn tạo di tích; nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghiệp vụ khác.

Trong đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát huy giá trị di sản văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong năm 2006, một số đơn vị đã chủ động, nghiên cứu xây dựng các bộ triển lãm phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở địa phương như: Bảo tàng Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm “Một số hình ảnh, tư liệu về những người con ưu tú tiêu biểu của Thừa Thiên Huế được Chủ tich Hồ Chí Minh dìu dắt và đào tạo”, chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức 5 cuộc triển lãm tại chỗ và 10 đợt trưng bày lưu động. Tại tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức 7 đợt triển lãm tới các huyện thị vùng sâu, vùng xa phục vụ trên 20.000 lượt khách là đồng bào các dân tộc ít người… Bên cạnh đó, các đợn vị cũng phối hợp tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị, văn hoá như tổ chức báo công, nói chuyện, thi hát, thi vẽ với chủ đề về Đảng, về Bác đã mang lại những hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục tuyên truyền tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với những hoạt động trên, công tác bảo tồn và tôn tạo di tích cũng được đẩy mạnh nhằm tăng sự cuốn hút khách tham quan. Tuy nhiên, nhiều dự án bảo tồn như  khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, di tích 48 Hàng Ngang, Hà Nội… vẫn đang trong quá trình xây dựng dự án. Vấn đề khó nhất của dự án là xác định giá trị di tích gốc và tìm biện pháp bảo tồn, khôi phục lại di tích gốc, lấy “yếu tố gốc” của các di tích làm nòng cốt cho các dự án.

Trong năm 2006 vừa công tác sưu tầm, kiểm kê, và bảo quản hiện vật cũng đã được các bảo tàng, các khu di tích đặc biệt chú trọng. Cả hệ thống đã sưu tầm được gần 5000 ảnh, tư liệu và hiện vật. Đơn vị sưu tầm được nhiều nhất là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu V với hơn 2000 tài liệu và hiện vật.  Ngoài ra, có một hoạt động mang tính tuyên truyền và đối ngoại cũng được quan tâm và phát huy đó là việc phối hợp tổ chức đón tiếp các đồng nghiệp ở nước ngoài đến Việt Nam học tập và trao đổi kinh nghiệm. ..

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa giá trị các di sản văn hoá về Người.

Nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập với một vị thế mới. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, đây là cơ hội để chúng ta quảng bá, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế. Trong năm 2007, hệ thống các bảo tàng và di tích, lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã đề ra một số phương hướng hoạt động để thực hiện hiệu quả hơn những nhiệm vụ trên:

Một là, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, nhất là trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới hình thức, phương pháp nhằm thu hút khách tham quan, đặc biệt là các tầng lớp học sinh, sinh  viên, nhân dân các vùng sâu, vùng xa và khách quốc tế.

Hai là, chủ động đề xuất với các cấp lãnh đạo trực tiếp quản lý và phát huy tốt triển lãm theo chủ đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phối kết hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả nước nói chung, ở địa phương nói riêng góp phần thực hiện thắng lợi cho cuộc vận động.

Ba là, tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch chỉnh lý nội dung trưng bày, đặc biệt là công tác bảo tồn và tôn tạo di tích. Sớm hoàn thành các dự án cũng như đề xuất những phương án chỉnh lý…

Bốn là, củng cố và mở rộng các mối quan hệ giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh với các bảo tàng, di tích lưu niệm thuộc hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh, đồng thời chú ý làm tốt công tác xã hội hoá các hoạt động bảo tàng, di tích.

Với những định hướng lớn như trên, chắc chắn rằng trong thời gian tới, công tác giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được đẩy mạnh, có những kết quả tích cực thông qua việc phát huy giá trị di sản văn hoá - hệ thống các bảo tàng, khu lưu niệm và di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước.

Theo ĐCSVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác