Gia hạn khai quật khảo cổ tại tỉnh Thanh Hóa

(Cinet) - Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3610/QĐ-BVHTTDL gia hạn Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 14/10/2010 về việc khai quật khảo cổ tại các di tích Hang Con Moong, hang Lai, hang Lý Chùn thuộc xã Thành Yên, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Gia hạn khai quật khảo cổ tại tỉnh Thanh Hóa - ảnh 1

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện khảo cổ khai quật tại các di tích Hang Con Moong, hang Lai, hang Lý Chùn thuộc xã Thành Yên, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian gia hạn khai quật từ ngày 6/11/2011 đến ngày 1/12/2011, với diện tích khai quật 140m2, trong đó hang Con Moong: 50m2; hang Lai 50m2; hang Lý Chùn 40m2.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương. Những hiện vật thu thập trong quá trình khai quật giao cho Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa giữ gìn, bảo quản.

Di tích hang Con Moong được Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ đề nghị UNESCO đưa vào danh mục di sản thế giới. Do đó, khi tiến hành khai quật phải tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến địa tầng của di tích. Đồng thời, Sở VHTTDL phải tăng cường công tác bảo vệ di tích trong và sau quá trình khai quật.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác