Hà Nội: Hoàn thành kịch bản trưng bày Bảo tàng Thăng Long- Hà Nội

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ra Quyết định số 1036/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kịch bản- thuyết minh nội dung, giải pháp trưng bày Bảo tàng Thăng Long- Hà Nội, trong đó những nội dung lịch sử- văn hóa phần địa giới mở rộng của Thủ đô được thể hiện một cách hài hòa và phù hợp đối với tổng thể hệ thống trưng bày chung của nhà bảo tàng.

Theo Quyết định của UBND Thành phố, phần trưng bày thường xuyên của Bảo tàng gồm 06 chủ đề: Đặc điểm tự nhiên- tài nguyên thiên nhiên, Hà Nội thời tiền sử- sơ sử, Kinh đô Thăng Long thời Đại Việt (thế kỷ 11- thế kỷ 18), Hà Nội từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, Hà Nội- Thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945- 1975) và Hà Nội- Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam. Bên cạnh đó là 07 nội dung trưng bày chuyên đề: Bác Hồ với Hà Nội, Lối sống người Hà Nội, Sưu tập tiền cổ, Cổ vật nước ngoài, Đồ mỹ nghệ, chuyên đề Văn hóa các dân tộc ít người và chuyên đề trưng bày hiện vật của các nhà sưu tập tư nhân. Phần trưng bày ngoài trời của Bảo tàng bao gồm khu đặt phương tiện lưu giữ vật phẩm “Gửi tới thế hệ mai sau” và các chuyên đề: Sưu tập các hiện vật có thể khối lớn, Khu trưng bày khám phá dành cho học sinh, không gian lễ hội và không gian cây cảnh, non bộ.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, đôn đốc Bảo tàng Hà Nội triển khai lập danh mục và thẩm định hiện vật trước khi đưa vào kịch bản trưng bày, tổ chức triển khai thực hiện kịch bản theo giải pháp trưng bày, xác định dây chuyền tham quan chính- phụ, số lượng và yêu cầu các không gian trung bày theo kịch bản nội dung, xác định yêu cầu các dạng trưng bày cho từng chủ đề và chuyên đề như: khu trưng bày trung tâm, các bố cục theo đai, nhóm, điểm...phù hợp với hiện vật, đồng thời xây dựng nguyên tắc trưng bày chung cho toàn thể hệ thống trưng bày bảo tàng và các nguyên tắc trưng bày thành phần cho từng nội dung chủ đề và chuyên đề trong kịch bản nội dung. Triển khai thực hiện việc sưu tầm tài liệu- hiện vật để đáp ứng nội dung trưng bày, thực hiện việc chỉnh lý, bảo quản kho hiện vật để chuẩn bị đưa hiện vật ra trưng bày, đồng thời lập đề án tổ chức bộ máy, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ bảo tàng để tiếp nhận, quản lý và phát huy có hiệu quả nhà bảo tàng sau khi xây dựng.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội khẩn trương triển khai việc thiết kế mỹ thuật, phối hợp và đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh phí cho Sở VHTTDL để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian đã ấn định.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác