Hà Nội: Triển khai Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa

Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa vừa được Ban Quản lý di tích Cổ Loa - Thành cổ triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong 24 tháng.

Trọng tâm của đồ án là công tác khảo sát, nghiên cứu, lập bản đồ hiện trạng, xác định giá trị từng di tích, đồng thời đề xuất định hướng việc tu bổ tôn tạo; Khảo sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quá trình thay đổi dân cư, tình hình vi phạm di tích và đề xuất phương án giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, đồ án sẽ tiến hành khai thác, sưu tầm tài liệu về khu di tích Cổ Loa và các tài liệu có liên quan tại các thư viện của Pháp, lập một website nhằm thu thập thông tin, góp ý về Đồ án quy hoạch tổng thể. 

Kênh thông tin này cũng sẽ đóng vai trò cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh, liên kết hệ thống với các khu vực di sản khác trong và ngoài nước, hỗ trợ quản lý, khai thác sau đầu tư. Tổng chi phí dự toán việc lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa lên tới hơn 27 tỷ đồng.            

 

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác