Hà Tây: Giám sát công tác quản lí, bảo tồn di tích LS-VH tại Thạch Thất và Hoài Đức

Ngày 16-10, đoàn công tác của Ban VHXH tỉnh Hà Tây đã tiến hành giám sát công tác quản lí, bảo tồn di tích LS-VH tại hai huyện Thạch Thất và Hoài Đức. Tham dự có lãnh đạo Sở VHTT và các ban ngành hữu quan của tỉnh.

Những năm qua, hai huyện đã làm tốt công tác khảo sát, đánh giá thực trạng di tích; thành lập Ban chỉ đạo quản lí di tích cấp huyện và Ban quản lí di tích ở cấp xã, thôn. Công tác tôn tạo, chống xuống cấp cho các di tích đã được xã hội hóa rộng rãi, đạt được những kết quả tích cực. Thạch Thất hiện còn 130 di tích LS-VH, trong đó đã xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh 72 di tích (55,4%).
Từ năm 2000 đến nay, có 60 di tích đã được tu bổ với kinh phí trên 22 tỉ đồng; trong đó nhân dân đóng góp 14 tỉ đồng. Hoài Đức còn 187 di tích LS-VH, có 77 di tích (41,2%) được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh. Từ năm 2004 đến nay, đã tu bổ được 9 di tích quý hiếm với kinh phí trên 4 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp đến 81,5%.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Phòng VHTT, đoàn đã đi kiểm tra thực tế, khảo sát một số di tích tại hai huyện. Đó là những điểm di tích thể hiện rõ những tồn tại trong công tác quản lí và bảo tồn di tích. Đình Canh Nậu (Canh Nậu, Thạch Thất) xuống cấp nghiêm trọng nhưng mới chỉ được địa phương và nhân dân sữa chữa nhỏ trong khi để tu bổ cần đến cả chục tỉ đồng.
Đình Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức) được nhân dân đóng góp tu bổ nhưng hầu hết cấu kiện, kết cấu kiến trúc đã bị thay đổi so với văn bản hồ sơ trình duyệt... Ở cả hai huyện, còn nhiều di tích chưa được xếp hạng và chưa được tu bổ lần nào; công tác giữ gìn môi trường, cảnh quan phía trong và xung quanh các khu di tích chưa được quan tâm thường xuyên… 

Đoàn công tác đã chỉ ra những nội dung, yêu cầu công tác quản lí, bảo tồn di tích LS-VH đối với ngành VHTT hai huyện, trọng tâm là: Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích; quản lí việc tu bổ di tích theo đúng quy định của Luật di sản văn hóa…

Theo HTO

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác