Hà Tĩnh: Công nhận thêm 22 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

(Cinet) - Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh dã ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND công nhận thêm 22 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Theo đó, 22 di tích được công nhận đợt này gồm có: nhà thờ Vương Khả Độ, nhà thờ Nguyễn Gia Chuy, đền Hương Nao, đền Đức Thành Tam Lang (huyện Thạch Hà); nhà thờ Vũ Văn Tuyển, chùa Đô Hanh (huỵên Can Lộc); nhà thờ họ Phan Đình, nhà thờ Lê Viết Vinh, nhà thờ Nguyễn Quang Nhã (huỵên Lộc Hà); nhà thờ Đào Văn Lân (huyện Kỳ Anh); đền Tam Tòa, chùa Gon (huyện Cẩm Xuyên); nhà thờ Đào Đăng Đệ, nhà thờ Trần Nho Lâm, nhà thờ Lương Hiền, nhà thờ họ Đoàn (huyện Hương Sơn); nhà thờ Lê Năng Tri, nhà thờ Phan Đình  Khanh (Đức Thọ); đền Nội, đình Ráng và chùa Phúc Hải (huyện Nghi Xuân); nhà thờ Đặng Văn Kiều, nhà thờ Nguyễn Tất Bột (thành phố Hà Tĩnh ).

Như vậy, với việc công nhận thêm 22 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đợt này, đã nâng tổng số di tích văn hoá cấp tỉnh tại Hà Tinh lên con số 260 di tích, 72 di tích cấp quốc gia. Đặc biệt, Hội đồng khoa học quốc gia đang xét  trình Thủ tướng Chính Phủ công nhận Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) là di tích quốc gia đặc biệt quan trọng trong năm 2011.

 

HP (tin từ HT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác