Hà Tĩnh: Tìm thấy đạo sắc của vua Quang Trung

Sở VH - TT - DL Hà Tĩnh vừa cho biết: nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Quản lý di sản đã tìm thấy một số đạo sắc có niên hiệu Quang Trung năm thứ nhất (1788), tại nhà thờ họ Hồ, thuộc xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Sắc có niên hiệu Quang Trung năm thứ nhất (1788) mới phát hiệnSắc có niên hiệu Quang Trung năm thứ nhất (1788) mới phát hiện

Nội dung đạo sắc phong cho ông Hồ Viết, xã Phù Lưu Thượng, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang đã có công lao được vua Quang Trung chuẩn phong lên chức Thiên hộ. Đây là một trong những đạo sắc hiếm được tìm thấy ở Hà Tĩnh.

Ông Hồ Bách Khoa, Phó phòng Quản lý di sản cho biết thêm: “Tại đây còn lưu 2 đạo sắc thời Lê, trong đó có 1 đạo  niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 4 (1743), phong cho ông Hồ Đăng làm Thị hầu hậu trạch, Trụ đội thập hương vì có công theo hầu xe vua được chuẩn phong lên chức Thiên hộ vân kỵ úy. Một đạo niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783), phong cho ông Hồ Văn Ô (Điểu) xã Phù Lưu Thượng, huyện Thiên Lộc làm Thị hầu trạch ưu binh, tả đội ưu binh thăng lên chức Nhị thứ binh, Tổng tri đồng Tổng tri đẳng chức lên Hoài viễn tướng quân, Tổng tri tư liệu kỵ úy và Tổng tri trung thứ”. Hiện các nhà nghiên cứu tiến hành tìm hiểu về các nhân vật có tên nói trên.

 

Theo Thanh niên

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác