Hà Tĩnh: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Lê Khôi

(Cinet) – Văn bản số 2809/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL cho ý kiến về thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Lê Khôi (tỉnh Hà Tĩnh).

Thỏa thuận Dự án quy hoạch tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Lê Khôi, bao gồm các hạng mục: Quy hoạch tổng mặt bằng; tu bổ Đền thờ, khu Mộ, Ngũ lâu, 02 Nhà bia, Miếu thờ bà chúa núi, Nghi môn; xây dựng Nhà ban quản lý kết hợp đón tiếp, Nhà thủ từ, sắp lễ, Am hóa sớ, khu dịch vụ, bãi đỗ xe, Nhà bảo vệ, Nhà bếp, Nhà vệ sinh và hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Về Dự án này, Bộ VHTTDL đã có ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau:

Thống nhất tên dự án là: Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Lê Khôi. Đối với các hạng mục của đền thờ, trong quá trình triển khai thiết kế bản vẽ thi công, cần chỉ định rõ các cấu kiện tu bổ trên bản vẽ. Đối với khu Lăng mộ, Bộ VHTTDL yêu cầu không làm mới bệ tường bao bằng đá mà cần tu bổ theo hình thức và vật liệu hiện trạng. Không xây dựng Am thờ vọng và Nhà để kiệu. Cần dành một phần diện tích của Nhà ban quản lý kết hợp đón tiếp cho việc để kiệu.

 

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác