Hội thảo góp ý vào Dự thảo Qui chế xét duyệt hồ sơ đề cử Danh mục di sản tư liệu thuộc Unesco

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Qui chế xét duyệt hồ sơ đề cử Danh mục di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.

Tại hội thảo, các nhà quản lý văn hóa, lãnh đạo các bảo tàng, nhà nghiên cứu đã khẳng định sự cần thiết ban hành Qui chế xét duyệt hồ sơ đề cử Danh mục di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO. Dự thảo đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, phù hợp với thực tiễn của nước ta và phù hợp với tiêu chí của UNESCO.

Các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện hơn cho dự thảo qui chế như: Cần làm rõ định nghĩa "Di sản tư liệu", đối tượng tham gia đề cử di sản tư liệu, làm rõ các tiêu chí cho từng cấp đệ trình: cấp quốc gia, khu vực và quốc tế...

Ông Chu Đức Tính - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nêu ý kiến: “Dự thảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cần làm rõ một số nội dung như: nêu rõ thành viên của hội đồng xét duyệt, thế nào là bảo vật quốc gia...”.


Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác