Hội thảo về nghi lễ truyền thống trong các di tích

Từ ngày 20 đến 21-11 tại đình Hào Nam, Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Thăng Long tổ chức hội thảo “Nghi lễ truyền thống trong các di tích lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội”.

Múa Thiên long bát bộMúa Thiên long bát bộ

Hội thảo nhằm xác định những giá trị văn hóa truyền thống (tín ngưỡng thờ cúng, tế, lễ...), đồng thời chọn lọc những mô hình nghi lễ đảm bảo nội dung chuẩn mực, qua đó định hướng và phổ biến đến các di tích.
Buổi hội thảo mang các nội dung chính:  “Nghi lễ truyền thống trong các di tích lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội”; “Một số vấn đề về nghi lễ truyền thống trong tín ngưỡng thờ cúng ở các di tích lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội”; “Âm nhạc trong nghi lễ truyền thống tại các đình, đền, phủ Thăng Long - Hà Nội”; “Hát chầu văn trong nghi lễ truyền thống tại các đền, phủ Thăng Long - Hà Nội”…
Trong khuôn khổ hội thảo có hai đội tế nam và một đội nữ quan dâng hương trình diễn tại đình Hào Nam.

Theo TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác