Kết quả thăm dò khảo cổ di tích Đông Khuyết Đài ở Huế

(Cinet) – Từ tháng 6/2011, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành thăm dò sơ bộ khảo cổ nền móng di tích Đông Khuyết Đài-Đại Nội, Huế.

Bắc Khuyết Đài được xây dựng vào năm 1804 cùng với Đông khuyết Đài. Nguồn: Internet. Bắc Khuyết Đài được xây dựng vào năm 1804 cùng với Đông khuyết Đài. Nguồn: Internet.

Theo sử liệu, di tích thuộc hệ thống phòng thủ quan trọng của Hoàng thành Huế, gồm Đông Khuyết Đài, Tây Khuyết Đài, Bắc Khuyết Đài (riêng Nam Khuyết Đài - cửa chính của Hoàng thành - đã được xây dựng lại dưới thời vua Minh Mạng, đặt tên là Ngọ Môn). Để phục vụ cho việc quan sát và phòng thủ, trên mỗi đài đều có xây một nhà vuông, lợp ngói phẳng. Trải qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, cũng như nhiều di tích khác trong khu vực này, di tích Đông Khuyết Đài nay chỉ còn là phế tích.

Kết quả thăm dò cho thấy về cơ bản các dấu tích xuất lộ tại đây đều đúng như tư liệu lịch sử mô tả về màu sắc; phương pháp xử lý gia cố nền móng đơn giản, vật liệu dùng làm tường bao che của công trình là bằng gỗ. Hệ thống các đường rãnh thoát nước xung quanh tường thành trên di tích tuy không nguyên vẹn, nhưng cơ bản không được xây thành rãnh mà chảy trực tiếp thoát ra ngoài và không có lỗ thoát nước ngầm. Sự chênh lệch cốt nền của di tích là không lớn và ít bị xáo trộn.

Các kết quả thăm dò khảo cổ tại di tích Đông Khuyết Đài lần này sẽ góp thêm cơ sở khoa học vững chắc cho việc nghiên cứu lập dự án "Bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích Đông Khuyết Đài," đảm bảo tính chân xác trong trùng tu di tích.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác