Khai mạc Chương trình Tập huấn ngành Di sản Văn hóa năm 2010

(Cinet) – Chương trình Tập huấn ngành Di sản Văn hóa năm 2010 do Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) tổ chức đã chính thức khai mạc ngày 31/10 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã tới dự.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn.Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn.

Dự lễ khai mạc chương trình tập huấn còn có đại diện lãnh đạo các  Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, các Bảo tàng cùng trên 200 đại biểu toàn quốc đã về dự chương trình.  

Trong chương trình Tập huấn, các đại biểu sẽ tập cùng thảo luận những nội dung chính của Dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Thông tư quy định về trình tự, thủ tục công nhận bảo vật quốc gia; Tăng cường nhận thức và biện pháp quản lý lễ hội; chuyên đề Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản….  

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành DSVH đã đạt được trong năm qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị toàn ngành DSVH tập trung triển khai tốt nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành và của toàn xã hội về vị trí, vai trò và định hướng phát triển sự nghiệp, bảo vệ và phát huy giá trị DSVH nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2010-2015); Kịp thời quán triệt trong toàn ngành và phổ biến sâu rộng trong toàn xã hội Nghị định 98 của Chính phủ, Thông tư của Bộ VHTTDL quy định về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia….đồng thời triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật này trong thực tiễn. Bên cạnh đó cần tập trung hoàn thành đúng thời gian, chất lượng việc xây dựng  các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DSVH, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DSVH và các văn bản quy phạm pháp luật khác; Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi đi tích, chấn chỉnh và xử lý kịp thời việc tu bỏ di tích không đảm bảo chất lượng, gây nên những bức xúc trong dư luận xã hội.

Chương trình Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2010 sẽ kết thúc vào ngày 02/11/2010.  

 

HN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác