KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:Coi trọng công tác quản lý và điều hành

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là đơn vị có nhiều cố gắng, đảm bảo sự ổn định, đoàn kết nội bộ tốt, thành tích luôn được duy trì và phát triển trong nhiều năm. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và có những đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Bộ, ngành.

Gắn sự kiện là nhiệm vụ then chốt

Cũng như các đơn vị khác trong toàn ngành, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoà chung vào khí thế của toàn Đảng, toàn dân chào mừng các ngày lễ lớn như: Đại hội lần thứ X của Đảng, năm APEC Việt Nam, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 116 năm ngày sinh Chủ tịch àô Chí Minh, 60 năm toàn quốc kháng chiến...

Năm 2006, công tác tuyên truyền giới thiệu phục vụ khách  tham quan đạt xấp xỉ 1.800.000 lượt người, trong đó có gần 500.000 khách nước ngoài. Số khách được nghe hướng dẫn tăng hơn năm trước 15%. Số khách là các đối tượng đặc biệt như: Người có công với nước, thương binh, gia đình liệt sĩ, anh hùng chiến sĩ thi đua, đồng bào dân tộc, việt kiều tăng hơn 20% so với năm trước.

Đặc biệt hơn nữa, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phục vụ chu đáo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng X và các Đoàn đại biểu Quốc hội. Tổ chức phục vụ 34 đoàn các nguyên thủ và khách cao cấp quốc tế đến thăm chính thức nước ta. Phục vụ các Đoàn khách quốc tế đến dự APEC 2006.

Ngoài ra, khu di tích Chủ tịch ìô Chí Minh còn tạo điều kiện thuận lợi để hãng truyền hình quốc gia Hàn Quốc xây dựng bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát trên 43 kênh của Hàn Quốc và quốc tế đã gây tiếng vang lớn.

Bên cạnh đó, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh còn làm tốt công tác bảo quản, bảo tồn các di tích, các tài liệu hiện vật của Bác Hồ. Đảm bảo bảo quản an toàn tuyệt đối, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phục vụ khách tham quan tốt. Đầu tư tích cực cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào công tác bảo quản như công nghệ khí khô, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hoà kết hợp thông gió trong các kho mở, hệ thống xục khí tạo ôxy cho Ao cá di tích...Nhằm rút kinh nghiệm để xây dựng qui trình mới cho công tác bảo quản, kết hợp giữa bảo quản các di tích với việc bảo quản và nâng cấp môi trường sinh thái của Khu di tích.

Tích cực trong việc sưu tầm nghiên cứu

Công tác sưu tầm kiểm kê khoa học và hệ thống hoá tư liệu trong năm 2006, đã có nhiều tiến bộ rõ rệt và đạt hiệu quả cao. Như việc sưu tầm tài liệu hiện vật mới được tiến hành thường xuyên, kết hợp giữa sưu tầm và xác minh, kết hợp giữa xác minh với việc hoàn chỉnh, hoàn thiện các hồ sơ khoa học cho các di tích và các hiện vật của Bác Hồ tại Di tích Phủ Chủ tịch. Xây dựng và hệ thống được phông tư liệu về hồ sơ di tích, hồ sơ tài liệu hiện vật phục vụ cho công tác nghiên cứu, góp phần vào việc tuyên truyền cho cán bộ trong và ngoài cơ quan.

Trong năm qua, đã sưu tầm được 100 tài liệu hiện vật mới, gần 900 đầu sách và bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức kiểm kê được 335 đơn vị tài liệu hiện vật; Chỉnh lý hoàn thiện được 93 hộ hồ sơ khoa học các tài liệu hiện vật thuộc di tích Nhà sàn; Đưa vào đĩa bảo quản gần 1.000 ảnh tư liệu và các tài liệu bút tích...

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tổ chức thành công Hội thảo khoa học “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong điều kiện hiện nay”. Toạ đàm khoa học với chủ đề “Du lịch và phát huy giá trị các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, phối hợp với Tạp chí Dân vận ra số chuyên đề “Bác Hồ với công tác Dân vận”.Cùng với những thành tích đã đạt được ở trên, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh còn xuất bản được  5 ấn phẩm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của đông đảo cán bộ trong và ngoài cơ quan...

Vân Phong – Kim Oanh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác