Kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể

(Cinet) - Vừa qua, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL về việc Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1

Thông tư gồm 3 chương và 13 điều quy định chi tiết về việc Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, Di sản văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải có đủ các tiêu chí như: có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.

Đối tượng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bao gồm các loại hình: tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam; ngữ văn dân gian, bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác; tập quán xã hội, bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác; các lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; các tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác. Trong đó, ưu tiên kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể đang bị mai một cần bảo vệ khẩn cấp.

Việc kiểm kê sẽ được tiến hành theo các phương pháp như: Khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim để thu thập thông tin và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể; phân tích, đối chiếu, so sánh, đánh giá, tổng hợp các tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể. Quy trình tiến hành được quy định cụ thể từ khâu nghiên cứu thu thập tư liệu, thông tin có liên quan; tiến hành tập huấn cho người tham gia kiểm kê, khảo sát và lập phiếu kiểm kế; lập danh mục kiểm kê và báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả.

Thông tư cũng quy định rõ, Giám đốc VHTTDL các tỉnh, thành tổ chức lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ các hồ sơ gửi về, Bộ VHTTDL sẽ thành lập một Hội đồng thẩm định khoa gồm các nhà quản lý và khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể có uy tín xem xét, đánh giá và tư vấn giúp Bộ trưởng lựa chọn và quyết định việc đưa di sản văn hóa phi vật thể nào vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2010.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác