Kiên Giang: Công tác bảo tồn di tích còn lắm gian nan

Với 22 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh, những năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí cũng như sự đóng góp của người dân, nhiều di tích đã được trùng tu, tôn tạo. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, công tác bảo tồn di tích ở Kiên Giang còn lắm gian nan.

Kiên Giang: Công tác bảo tồn di tích còn lắm gian nan - ảnh 1

Tình trạng lấn chiếm di tích vẫn phổ biến

Hiện cả tỉnh Kiên Giang có 5 di tích được đầu tư hoàn chỉnh và bán vé vào tham quan, gồm: Núi Đá Dựng, Mũi Nai, Chùa Hang, Thạch Động và Nhà tù Phú Quốc. Tuy nhiên, tại phần lớn các di tích khác, công tác quản lý và khai thác di tích còn một số hạn chế. Công tác quản lý hồ sơ di tích chủ yếu do Ban Quản lý Di tích tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện đảm nhận, trong khi chính quyền cơ sở và các Ban bảo vệ Di tích là nơi trực tiếp quản lý nhưng không được lưu giữ hồ sơ này, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như tuyên truyền tại cơ sở. Nhiều nơi chưa làm và chưa có hướng dẫn thống nhất về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cắm mốc, làm hàng rào bảo vệ, gắn bảng di tích.

Đặc biệt, tại hầu hết các di tích vẫn còn tình trạng người dân ở trong khu vực bảo vệ di tích. Một số di tích trước khi được xếp hạng đã có các hộ dân ở, nhưng cũng có di tích, người dân tự động lấn chiếm đất trong khu vực bảo vệ để ở hoặc kinh doanh. Cụ thể như: Khu di tích lịch sử Mo So có 53 hộ dân sang bán, bao chiếm và 15 hộ đã cất nhà ở khu vực I; chùa Phù Dung có 6 hộ vào ở; khu di tích khảo cổ Nền Chùa, xã Mỹ Phước hiện tại chỉ còn lại 1.144m2, trong khi hồ sơ di tích là: Khu vực I: 993m2, khu vực II: 3.970m2.

Hiện nay, một số di tích lịch sử cách mạng đang bị xuống cấp như di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía, di tích lịch sử Đồn Biên phòng Phú Mỹ… Nhiều nơi chưa thực hiện thống kê, phân loại, giám định hiện vật, cổ vật. Việc đào tạo người thuyết minh, bảo vệ ổn định ở các di tích cũng rất khó khăn. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường ở một số di tích chưa được quan tâm, nhất là tại di tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So…

Phối hợp để bảo tồn di tích

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Đoàn khảo sát thực tế tại các khu di tích và làm việc với UBND các xã, phường, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, thị xã Hà Tiên và Ban Quản lý Di tích tỉnh. Đoàn cũng đã có cuộc họp để thống nhất kết quả khảo sát. Theo đó, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục về Luật Di sản văn hóa, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp trong công tác bảo tồn di tích ở tỉnh; Giải quyết tình trạng lấn chiếm di tích và tổ chức thực hiện đền bù giải tỏa nhà hoặc đất trong khu vực bảo vệ di tích. UBND xã, phường, thị trấn nơi có di tích cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, giữ gìn di tích. Ngoài việc đầu tư cho các dự án lớn để trùng tu, tôn tạo di tích, hàng năm cấp thêm một khoản kinh phí để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tu bổ cho các di tích đang xuống cấp. Với các di tích như: Mo So, Bãi Dương, Thạch Động, Núi Bình San, Giồng Xoài, Nền Chùa, Mộ Hội Đồng Suông và mở rộng khu di tích Mộ Huỳnh Mẫn Đạt…, tỉnh cần xây dựng các dự án quy hoạch, kêu gọi đầu tư để bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị, hiệu quả kinh tế của di tích.

Ngoài việc kêu gọi đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, các sở, ngành liên quan cũng cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các di tích trong các trường phổ thông, tổ chức cho học sinh tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác