Lạng Sơn: Phê duyệt Đề án bảo tồn DSVH giai đoạn 2011 – 2015

(Cinet) - Cuối năm 2010 vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án bảo tồn DSVH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015.

Lạng Sơn: Phê duyệt Đề án bảo tồn DSVH giai đoạn 2011 – 2015 - ảnh 1

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án đó là “nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến năm 2015, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng cường xây dựng các chương trình, kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVH mang tính chất bền vững, lâu dài, đồng bộ. Tiến hành kiểm kê, đánh giá thực trạng toàn bộ hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh; từ đó ưu tiên chọn lựa các di sản có giá trị tiêu biểu, có tiềm năng khai thác du lịch để bảo tồn và phát huy; góp phần tạo công ăn việc làm cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh“. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ,… Đề án đã đưa ra một số giải pháp cần thiết như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ DSVH; cơ chế chính sách; tăng cường nguồn lực; đẩy mạnh công tác XHH bảo tồn DSVH; tăng cường vai trò quản lý nhà nước về bảo tồn DSVH của các cơ quan chuyên trách.

Như vậy, trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Lạng Sơn đã có một đề án về bảo tồn DSVH với những nội dung hết sức thiết thực và mang tầm chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững cho các giai đoạn tiếp theo có những nền tảng quan trọng, góp phần bảo tồn có hiệu quả vốn văn hóa quý báu của quê hương, của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành du lịch (DL) ngày càng phát triển, DL được xem là một trong những lĩnh vực mũi nhọn,… cộng với Lạng Sơn đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thì việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để bảo tồn các DSVH chính là một biểu hiện thiết thực góp phần vun đắp những nguồn lực, nguồn tài nguyên cho ngành DL thêm phát triển. Với việc ưu tiên bảo tồn và phát huy các DSVH có giá trị tiêu biểu, có tiềm năng khai thác DL… sẽ luôn mang ý nghĩa thực tế cao. Bởi qua đó, các DSVH sẽ là những hạt nhân để khơi dậy phong trào bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH, nét đẹp bản sắc nói chung một cách rộng rãi và ngày càng đi vào chiều sâu. Mặt khác, khi DL phát triển gắn với việc khai thác các DSVH một cách hiệu quả thì cũng tạo ra những điều kiện thuận lợi, nguồn lực đầu tư để góp phần bảo tồn các DSVH Lạng Sơn được tốt hơn. Quan trọng hơn nữa, từ đó cũng nâng cao được ý thức của người dân trong việc giữ gìn, làm giàu và phát huy giá trị các DSVH tốt đẹp trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Riêng đối với DSVH phi vật thể thì việc có được những chiến lược phát triển bền vững qua tiến hàng tổng kiểm kê, đánh giá thực trạng trên toàn địa bàn tỉnh sẽ giúp cho các cơ quan chức năng nhận diện rõ các loại hình văn hóa phi vật thể. Từ đó ưu tiên sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng các loại hình có giá trị và xu hướng bị mai một…

 

TH (Tin từ LS)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác