Lạng Sơn: Tọa đàm kỷ niệm 64 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

(Cinet) - Ngày 23/11/2009, Sở VH,TT&DL Lạng Sơn đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 64 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2009).

Lạng Sơn: Tọa đàm kỷ niệm 64 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam - ảnh 1

Tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở VH,TT&DL đã đọc diễn văn kỷ niệm 64 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, được tôn vinh là “Ngày về nguồn” nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về tinh hoa văn hóa dân tộc đã được lưu giữ qua hàng ngàn năm. Trong đó khẳng định, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Lạng Sơn được bảo tồn và phát huy, là tài sản tinh thần vô giá, là nguồn tài nguyên phục vụ cho việc khai thác, phát triển kinh tế du lịch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Đối với hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đến nay tỉnh đã thống kê, phân loại và đưa vào danh mục quản lý 581 điểm, khu di tích. Đối với di sản văn hóa phi vật thể, những năm gần đây từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã quan tâm đầu tư nhiều dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể như: nghiên cứu hát Lượn dân tộc Tày tại xã Bằng Mạc (Chi Lăng); hát Xắng cọ dân tộc Sán Chỉ ở xã Nhượng Bạn (Lộc Bình); lễ hội Lồng Tồng ở xã Chu Túc (Văn Quan)… Hàng nghìn, hàng vạn bài hát, các làn điệu dân tộc được khai thác phát huy, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ, phát triển.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tuyên truyền triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Phát động phong trào bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong giáo dục truyền thống và xây dựng quê hương đất nước.

TT (Tin từ LS)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác