Lập Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá (Nam Định)

(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2185/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nam Định cho ý kiến về việc lập Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá (chùa Viên Quang).

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 157/UBND-VP5 ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Nam Định đề nghị cho phép lập Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá (chùa Viên Quang), xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến nhu sau.

Di tích chùa Nghĩa Xá đã được xếp hạng kiến trúc, nghệ thuật quốc gia theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, hiện nay, di tích đang bị xuống cấp do tác động của điều kiện tự nhiên. Do vậy, Bộ VHTTDL thống nhất chủ trương với UBND Nam Định về lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá.

Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã và đang đầu tư cho tỉnh Nam Định tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: chùa Keo Hành Thiện, đình Sùng Văn, đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền, chùa Cổ Lễ, chùa Lương, chùa Đại Bi… Do đó, để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá đề nghị UBND tỉnh Nam Định chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án. Dự án phải được Bộ VHTTDL thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác