Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản văn hoá: Sẽ cấp Giấy chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Khoản 2, Điều 18 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 18.6, quy định: “Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL quyết định công bố Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và cấp Giấy chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia”.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản văn hoá: Sẽ cấp Giấy chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - ảnh 1

Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức lập, công bố quy hoạch khảo cổ địa phương

Với 91,89% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá. Trước đó, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã trình bày Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá. Về trách nhiệm và biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể (PVT), Báo cáo cho biết, tiếp thu ý kiến các đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung 5/11 điều về di sản văn hoá PVT. Cụ thể như, sửa đổi, bổ sung 5 khoản vào Điều 17 (chính sách bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể); sửa đổi, bổ sung 3 khoản vào Điều 18 (trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự thủ tục lập Danh mục di sản văn hoá PVT quốc gia); sửa đổi, bổ sung 3 khoản vào Điều 21 (chính sách đối với tiếng nói, chữ viết của cộng đồng các dân tộc VN)...

Về di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh, tiếp thu ý kiến Báo cáo cho biết, đã sửa lại khái niệm “yếu tố gốc cấu thành di tích” như sau: “Yếu tố cấu thành di tích là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh”. Có ý kiến cho rằng khu vực bảo vệ I của di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không nên cho phép xây dựng bất kỳ công trình nào, kể cả trong trường hợp đặc biệt. Báo cáo cho biết, việc xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong khu vực bảo vệ I của di tích (như nhà trưng bày, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng...) là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cân nhắc ý kiến đại biểu Uỷ ban Thường vụ QH đã chỉ đạo thể hiện như sau để tránh sự vận dụng tuỳ tiện: “Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ I phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích đó”. Cũng có ý kiến đề nghị bổ sung về quy hoạch khảo cổ để tránh nảy sinh những phức tạp trong quá trình triển khai xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; có ý kiến cho rằng cần bổ sung quy định về nguồn kinh phí tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ đối với các công trình xây dựng. Tiếp thu ý kiến này, báo cáo cho biết đã cho sửa đổi một khoản và bổ sung hai khoản vào Điều 37 của Luật Di sản văn hoá: khoản 1 giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức việc lập, phê duyệt và công bố quy hoạch khảo cổ ở địa phương; khoản 2 quy định trách nhiệm của chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình ở địa điểm thuộc quy hoạch khảo cổ.

Báo cáo cũng cho biết về việc nhiều đại biểu nêu ý kiến tập trung vào quy định về hoạt động dịch vụ của Bảo tàng. Có đại biểu đề nghị không cho phép làm dịch vụ tại bảo tàng. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, trong lần sửa đổi, bổ sung này Uỷ ban Thường vụ QH đã cho thể hiện quy định về hoạt động của bảo tàng như sau: “Tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của Bảo tàng”. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá sẽ có hiệu lực từ 1.1.2010.

Giao Bộ VH, TT&DL ban hành quy chế thẩm định phim phát sóng trên truyền hình

Cũng trong ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh với 93,51% đại biểu tán thành. Về sản xuất phim đặt hàng, sử dụng ngân sách nhà nước, Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ QH cho biết, đấu thầu trong sản xuất phim có tính đặc thù riêng. Việc đấu thầu sản xuất phim không chỉ căn cứ vào giá thành mà còn phụ thuộc vào phương án sản xuất, năng lực của đạo diễn, quay phim, diễn viên cũng như các thành phần sáng tác khác. Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Uỷ ban Thường vụ QH đã đề nghị sửa khoản 3, Điều 24 như sau: “Đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư dự án sản xuất phim phải thành lập Hội đồng Thẩm định kịch bản; được quyết định hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn dự án sản xuất phim, bảo đảm chất lượng tác phẩm và hiệu quả kinh tế-xã hội. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản này”.

Về vấn đề quản lý phim phát sóng trên truyền hình, Uỷ ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ quy định cơ chế phối hợp quản lý phim trên truyền hình và đã bổ sung khoản 4 Điều 39 giao Bộ VH,TT&DL ban hành quy chế thẩm định phim phát sóng trên truyền hình. Cụ thể, “Bộ VH,TT&DL có trách nhiệm ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định phim phổ biến tại rạp, phim phát sóng trên truyền hình”. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị quy định tại Luật Điện ảnh tỷ lệ thời lượng chiếu phim VN trên truyền hình, tại sao tỷ lệ lại chỉ là 30% mà không cao hơn? Uỷ ban Thường vụ cho rằng, tỷ lệ thời lượng phát sóng phim VN trên truyền hình đã được quy định tại Nghị định 48-CP của Chính phủ là 50%. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành, các đài truyền hình vẫn chưa thực hiện được tỷ lệ đó. Nguyên nhân chủ yếu là năng lực sản xuất phim trong nước còn hạn chế. Uỷ ban cũng cho biết, nếu quy định cao hơn 30% là không khả thi. Được biết, Luật này có hiệu lực từ 1.10.2009.

Cùng ngày, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai, Luật Bồi thường nhà nước. 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác