Nghệ An: Tu bổ nâng cấp nhà ông Hoàng Viện – Cơ sở của Xứ ủy Trung kỳ năm 1930-1931

(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2041/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về thỏa thuận Dự án tu bổ, nâng cấp nhà ông Hoàng Viện – Cơ sở của Xứ ủy Trung kỳ năm 1930-1931.

Nghệ An: Tu bổ nâng cấp nhà ông Hoàng Viện – Cơ sở của Xứ ủy Trung kỳ năm 1930-1931 - ảnh 1

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 8056/UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, nâng cấp nhà ông Hoàng Viện - Cơ sở của Xứ ủy Trung Kỳ năm 1930 – 1931.  Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án Tu bổ, nâng cấp nhà ông Hoàng Viện (xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) – Cơ sở Xứ ủy Trưng kỳ năm 1930 - 1931, bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà chính, hầm trú ẩn; phục hồi nhà ngang; xây dựng bãi đỗ xe, các hạng mục phụ trợ (cổng, bia dẫn tích...) và hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, Bộ VHTTLDL lưu ý một số vấn đề sau đây:

Cần sưu tầm, nghiên cứu trưng bày các hiện vật của di tích tại nhà chính và nhà ngang (trong khu vực di tích gốc). Không xây dựng Nhà trưng bày và nếu thấy cần thiết thì chỉ xây dựng một nhà phục vụ đón tiếp.

Trong giai đoạn lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, cần cung cấp cơ sở khoa học của việc phục hồi kiến trúc nhà ngang.

Hình thức kiến trúc, kết cấu, các chi tiết trang trí công trình xây mới, đề nghị tham khảo kiến trúc truyền thống ở địa phương để thiết kế đồng bộ và phù hợp với không gian di tích.

Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhân dân địa phương để thống nhất phương án, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.

Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định sô 98/2010/NĐ-CP ngày 2//9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa vả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Bộ VHTTDL giao Cục Di sản văn hóa thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác