Nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1954

(Cinet) – “Nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1954” tại Tuyên Quang - chủ đề cuộc hội thảo đã diễn ra vào ngày 2/4/2012.

Hội thảo do UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang (2/4/1947-2/4/2012). Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng Hồ Chí Minh, các nhân chứng lịch sử, đại biểu các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các nhà khoa học…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung 3 nhóm vấn đề, đó là: Bối cảnh, nội dung, vai trò và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan đến lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang, giai đoạn tiền khởi nghĩa (trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945); vai trò, ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang, giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947-1954); thống nhất sử dụng tư liệu trong công tác nghiên cứu trưng bày, giáo dục và bảo tồn, phát huy giá trị các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang và các tỉnh gần Tuyên Quang.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ ý nghĩa lịch sử, xác minh thống nhất những thông tin, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó ôn lại những truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc; đồng thời làm sáng tỏ thêm giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của những sự kiện gắn liền với những di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang và các tỉnh trong vùng.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc như: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng họp quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam bầu ra Uỷ ban giải phóng dân tộc tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sau khi ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời làng Vạn Phúc, Hà Đông, chuyển đến một số địa điểm khác nhau để thuận lợi cho công việc. Đến ngày 2/4/1947, Người trở lại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) – trở về với Thủ đô kháng chiến trực tiếp lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược. Tuyên Quang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc nhiều năm nhất tại Việt Bắc (ở nhiều địa điểm khác nhau, với thời gian 5 năm 11 tháng 25 ngày).

Tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì, tham dự nhiều đại hội, hội nghị quan trọng và đưa ra các quyết sách lớn của cách mạng Việt Nam như: Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh – Liên Việt; Đại hội liên minh nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia… Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (tháng 2/1951) - Đại hội đầu tiên được tổ chức trong nước và cũng là đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức tại một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.

Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 500 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, trong đó có 32 di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là các di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Trung ương Đảng, Chính phủ đánh giá là hệ thống di tích lịch sử cách mạng “quan trong bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ kỷ XX”.

CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác