Ninh Bình: Lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngô Khê Hạ, đền Tam Thánh và chùa Yên Lữ

(Cinet) – Văn bản số 2651/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL cho ý kiến về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngô Khê Hạ, đền Tam Thánh và chùa Yên Lữ.

Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 132/UBND-VP6 và số 133/UBND-VP6 ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị cho phép lập Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngô Khê Hạ (xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư) và di tích đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ (xã  Khánh An, huyện Yên Khánh). Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Di tích đình Ngô Khê Hạ, đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ đã được xếp hạng quốc gia, đây là những di tích có giá trị về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, theo báo cáo tại Công văn số 132/UBND-VP6 và số 133/UBND-VP6, hiện nay, di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, Bộ VHTTDL thống nhất chủ trương với UBND tỉnh Ninh Bình về lập Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo những di tích nêu trên.

Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã và đang đầu tư cho tỉnh Ninh Bình tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đền thờ Nguyễn Công Trứ, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, di tích động Hoa Lư, đền Văn Giáp, đình Trùng Thượng, chùa Dầu, đền Tiên Yên, chùa Kim Rong… Do đó, để thực hiện Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngô Khê Hạ và di tích đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình xem xét bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện Dự án. Các dự án cần được Bộ VHTTDL thỏa thuận trước khi phê duyệt.

 

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác