Nông Cống (Thanh Hóa): Quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa

Trên địa bàn huyện Nông Cống hiện nay có 21 di tích được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh.

Tiêu biểu là Di tích đền thờ Đinh Lễ ở làng Đông Cao, xã Trung Chính; Di tích đền Côn Sơn, đền Bà Triệu ở xã Trung Thành, Di tích cách mạng chùa Vĩnh Thái, ở xã Hoàng Giang... Phần lớn các di tích này đều nằm ở các làng văn hóa nên trong những năm qua đều được chính quyền và nhân dân địa phương đầu tư tôn tạo lại. Trong năm 2009, UBND huyện Nông Cống đã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp kinh phí trùng tu, tôn tạo lại Di tích đình làng Phú Đa Hậu, xã Tượng Văn và đền thờ Vũ Uy, xã Tân Phúc.

Việc quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của huyện Nông Cống góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.


Theo TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác