Phê duyệt “Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020”

(Cinet) - Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định số 818/QĐ-TTg phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020.

Phê duyệt “Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020” - ảnh 1

Theo đó, “Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020” được chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ 2010-2012): Lập hồ sơ tất cả những di tích hiện còn tồn tại và đã mất, dữ liệu hóa toàn bộ hệ thống tư liệu; hoàn tất việc cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích; bảo quản các di tích bị xuống cấp; tiếp tục hoàn thành việc tu bổ các công trình đang dở dang; thực hiện phục hồi các điện trong Tử Cấm Thành theo thứ tự ưu tiên khi có đầy đủ tư liệu và cơ sở khoa học cần thiết; thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục, hợp tác đối ngoại, đào tạo nguồn nhân lực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Giai đoạn 2 (từ 2013-2017): Tiếp tục tu bổ, phục hồi các công trình di tích, các trang trí mỹ thuật, kết cấu kiến trúc, cải thiện tôn tạo cảnh quan thiên nhiên và hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu Đại Nội, các lăng vua và các di tích khác; tiếp tục triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục, hợp tác đối ngoại, đào tạo nhân lực theo kế hoạch được phê duyệt.

Giai đoạn 3 (từ 2018-2020): Hoàn chỉnh phục hồi và tôn tạo những phế tích có giá trị tiêu biểu, cơ bản phục hồi hoàn nguyên các công trình quan trọng trong khu vực Đại Nội theo kiến trúc Hoàng Thành trước đây và phương án quy hoạch bảo tồn được duyệt; cải thiện và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên của khu vực kinh thành, các lăng tẩm và các điểm di tích khác; xây dựng hoàn chỉnh và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm di tích.

Nguồn vốn đầu tư để thực hiện “Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020” được trích từ ngân sách trung ương với vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa...; ngân sách địa phương bao gồm vốn của tỉnh, vốn từ nguồn thu phát huy giá trị di tích từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và vốn từ nguồn thu hợp pháp khác; vốn tài trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác trong và ngoài nước. Việc xác định chính thức tổng mức vốn đầu tư sẽ căn cứ vào các dự án đầu tư cụ thể được thẩm định và phê duyệt.

 

K.A

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác