Phê duyệt Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá Hội An

(Cinet) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 78/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012 - 2025.

Đô thị cổ Hội AnĐô thị cổ Hội An

Theo đó, mục tiêu của quy hoạch hướng tới đó là: Bảo tồn vững chắc phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Hội An bao gồm bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể; bảo tồn cảnh quan vốn có, môi trường cảnh quan lien hệ; nâng cao và phát huy vai trò cộng đồng trong công cuộc bảo tồn di sản, giáo dục người dân ý thức bảo tồn di sản cộng đồng; hài hòa giữa công tác bảo tồn đô thị và phát triển đô thị mới mang tính chất của một đô thị sinh thái – văn hóa – du lịch; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị cổ để phù hợp với việc bảo tồn di sản văn hóa, giảm thiểu các tác động xấu của môi trường đến di tích Hội An, hướng tới phòng chống thảm họa do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ga; đề xuất quy chế quản lý di sản. Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của một di sản văn hóa thế giới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam, đap sứng quy hoạch mới thành phố Hội An, chuẩn bị cơ sở cho những bước phát triển tiếp theo của một đô thị loại II – di sản văn hóa thế giới – thành phố sinh thái – thành phố du lịch.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm: Không gian văn hóa kiến trúc cổ và không gian di sản văn hóa phi vật thể.

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An giai đoạn 2012 – 2025 gồm 5 nội dung chính:

Một là, bảo tồn không gian kiến trúc - quy hoạch đô thị cổ với các nội dung: Nhận diện không gian kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan, cấu tạo và diện mạo kiến trúc đô thị cổ; định hướng bảo tồn không gian kiến trúc – quy hoạch đô thị cổ.

Hai là, bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ: Các công trình ưu tiên đặc biệt, di tích loại I cần tu bổ khẩn cấp; bảo tồn thích nghi một số nhà để phục vụ cộng đồng; bảo quản chông mối giai đoạn I cho toàn thể khu vực phố cổ và vùng lân cận, lập rào cản và tiến hành các biện pháp diệt mối căn bản; bảo tồn cấp thiết một số công trình vùng ven; Bảo tồn nghề truyền thống bằng cơ sở vật chất….

Ba là, Tu bổ, tôn tạo, khoanh vùng bảo vệ các di tích, di chỉ vùng ven: Di tích khảo cổ thời văn hóa Sa Huỳnh; di tích Chiêm cảng thời vương quốc Champa và các di tích kiến trúc tín ngưỡng.

Bốn là, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể: Nghiên cứu lịch sử, văn hóa, khảo cổ học; nghiên cứu biên soạn địa chí Hội An; nghiên cứu kiến trúc, kỹ thuật xây dựng cổ ở Hội An; tổ chúc các sự kiện văn hóa, hoặc biểu diễn phục vụ các sự kiện lịch sử; tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản Văn hóa Hội An thông qua Bảo tang Chuyên đề, các hình thức cố định, lưu động và giao lưu văn hóa quốc tế; xây dựng Trung tâm dữ liệu thong tin về Di sản Hội An…

Năm là, Bảo tồn, phát huy các giá trị khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An với các nội dung cụ thể như: Nghiên cứu lịch sử văn hóa, đa dạng sinh học trên rừng dưới biển; Nghiên cứu xây dựng bảo tang đa dạng sinh học đảo - biển; bảo tồn các công trình kiến trúc, các di chỉ và khảo cổ học; In ấn, làm phim, phục chế, sang tác, quảng bá…

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác