Phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến giai đoạn 2012-2015

(Cinet)- Tỉnh Tuyên Quang vừa triển khai Dự án bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 – 2015. Trong tổng số 447 di tích lịch sử cách mạng các thời kỳ, đến nay đều đã được dựng bia, nhà bia.

Cây đa Tân Trào - di tích lịch sử Tuyên QuangCây đa Tân Trào - di tích lịch sử Tuyên Quang

Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ phục hồi, tôn tạo các di tích, cụ thể: Trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tiến hành xây dựng nhà bia tổng thể tại di tích Chi bộ Mỏ than - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang tại tổ 15, phường Tân Hà. Tại Khu di tích lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào thực hiện phục hồi nội thất di tích lán Nà Lừa, lán Cảnh vệ, lán Đồng Minh, lán Điện Đài, lán Hang Bòng; tu bổ các di tích đã phục hồi, tôn tạo tại Khu di tích Lập Binh, xã Bình Yên; phục hồi lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (lán I), lán Cảnh vệ, sân thể thao tại Khu di tích Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào; tu bổ, tôn tạo Khu di tích Trung Yên (Sơn Dương).

Tại Khu di tích Kim Bình (Chiêm Hóa) thực hiện phục hồi toàn bộ phần nội thất trong Hội trường diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (bàn, ghế, bục, bệ, cây tự nhiên ở góc hội trường...); phục hồi nhà ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng; tôn tạo hầm trú ẩn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo tồn nguyên trạng hệ thống hầm, hào trong khu di tích; phục hồi hệ thống dẫn nước (máng lần) phục vụ Đại hội; đặt bia ghi dấu địa điểm Bác Hồ cho ý kiến việc xuất bản Báo Nhân Dân theo Nghị quyết Đại hội II của Đảng và tu bổ các hạng mục đã phục hồi, tôn tạo các công trình phụ trợ. Đối với Khu di tích Kim Quan (Yên Sơn) tiến hành phục hồi nội thất lán ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan và các di tích: Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương... Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, nguồn vốn cấp từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành lập dự án trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

Công tác phục hội, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến (ATK) đã được tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1483/QĐ- CT ngày 31-10-20105 khẳng định sự quan tâm và nỗ lực của tỉnh đối với công tác này. Từ năm 2006 đến năm 2011, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng đã hoàn thành phục hồi, tu bổ, tôn tạo 110 di tích lịch sử cách mạng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, đã hoàn thành phục hồi, tu bổ, tôn tạo và đặt bia 66 di tích tại cụm di tích Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào (Sơn Dương); 15 di tích tại cụm di tích ATK - Kim Quan (Yên Sơn); 29 di tích  tại cụm di tích Kim Bình - Kiên Đài (Chiêm Hóa).

Riêng trong năm 2011, tỉnh đã hoàn thành xây dựng, nghiệm thu, bàn giao công trình phục hồi Khu di tích Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên (Sơn Dương) gồm các hạng mục xây dựng bia tổng thể khu di tích nhà ban quản lý, công trình phụ trợ đường nội bộ, cổng, hàng rào, kè chống xói lở bờ sông Phó Đáy khu vực di tích; hoàn thành và nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo và phục hồi cây đa Tân Trào; triển khai thi công giai đoạn II công trình phục dựng chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa); tu bổ, chống xuống cấp đình Tân Trào, đình Hồng Thái, xã Tân Trào; đình Thanh La, xã Minh Thanh (Sơn Dương)... Hàng năm, các khu, điểm di tích trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm nghìn lượt người đến tham quan, góp phần đáng kể tăng doanh thu xã hội  trong lĩnh vực du lịch của tỉnh.

TD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác