Quảng Nam lập đề án tu bổ di tích văn hóa giai đoạn 2010-2020

(Cinet) – Mới đây, UBND tỉnh Quang Nam đã phê duyệt đề án tu bổ các di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010-2020, với số kinh phí 42 tỷ đồng.

Cổng vào lăng mộ  Đoàn Quý Phi, một di tích bị xuống cấp tại Quảng NamCổng vào lăng mộ Đoàn Quý Phi, một di tích bị xuống cấp tại Quảng Nam

Đề án sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2011-2015 có kinh phí 17,6 tỉ đồng và giai đoạn 2 từ năm 2016-2020 là 24,6 tỉ đồng. Đối tượng là toàn bộ di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh với bốn loại hình: tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc nghệ thuật; bảo tồn các di tích hiện là phế tích hoặc không còn vết tích; bảo tồn, nâng cao giá trị các di tích là danh thắng.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có 256 di tích cấp tỉnh và 49 di tích cấp quốc gia (chưa kể 2 Di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn). Trong đó 4 di tích cấp quốc gia đang bị xâm hại; 121 di tích cấp tỉnh cần tu bổ cấp thiết, gồm 32 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 89 di tích hiện là phế tích hoặc không còn dấu vết.

 

L.S

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác