Quảng Nam: Phê duyệt “Đề án tu bổ cấp thiết di tích cấp tỉnh giai đoạn 2011 – 2020”

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt “Đề án tu bổ cấp thiết di tích cấp tỉnh giai đoạn 2011 – 2020” với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân kỳ đầu tư tu bổ di tích cấp tỉnh, xem đây là Chương trình mục tiêu về văn hoá của tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tổng mức đầu tư tu bổ của đề án là 42.280 triệu đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Công tác tu bổ, tôn tạo là rất cần thiết để cứu nguy cho các di sản. (Trong ảnh: Các thợ lành nghề đang tu bổ tại Mỹ Sơn)Công tác tu bổ, tôn tạo là rất cần thiết để cứu nguy cho các di sản. (Trong ảnh: Các thợ lành nghề đang tu bổ tại Mỹ Sơn)

Hiện toàn tỉnh có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 256 di tích cấp tỉnh. Hiện có 121 di tích cấp tỉnh cần  tu bổ cấp thiết, gồm 32 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng và 89 di tích hiện là phế tích hoặc không còn vết tích gì. Phần lớn là các di tích lịch sử và kiến trúc, chẳng hạn như nhà lao Thông Đăng, nhà lao Hội An; mộ Tiểu la Nguyễn Thành; lăng Bà Đoàn Quý Phi,... Đáng tiếc nhất là  89 di tích hiện là phế tích hoặc không còn vết tích gì có đến 84 di tích lịch sử và hầu hết đều thuộc sở hữu Nhà nước, chẳng hạn như: Cơ quan bí mật Tỉnh uỷ;  Chiến thắng Nông Sơn Trung Phước;  Dinh trấn Thanh Chiêm; Thành tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng (QLDT&DT) tỉnh Quảng Nam thì những  năm qua, do chưa có cơ chế tài chính ổn định và một kế hoạch thống nhất nên công tác tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh còn rất hạn ch

Trước thông tin một số phương tiện truyền thông cho rằng, một số di tích ở Quảng Nam biến thành phế tích do không được bảo quản, tu sửa, ông Phan Văn Cẩm- Giám đốc Trung tâm QLDT & DT tỉnh khẳng định: Từ khi tỉnh Quảng Nam được tái lập vào năm 1997 đến nay chưa có di tích nào bị biến thành phế tích do công tác quản lý bị bỏ bê, không được chống xuống cấp kịp thời. Tuy nhiên, cũng khẩn thiết cảnh báo rằng hiện nay, các di tích ở dạng phế tích và không còn vết tích gì (nơi diễn ra các sự kiện lịch sử) nếu không có kế hoạch xây dựng nhà bia tưởng niệm rất dễ bị lãng quên, nhất là trong quá trình đô thị hoá đang phát triển nhanh chóng hiện nay, kể cả ở vùng nông thôn.

ế, việc tu bổ di tích chủ yếu được thực hiện bằng ngân sách của các huyện, thành phố và nhân dân tự nguyện đóng góp. Cụ thể, từ năm 1997 đến 2008, tổng kinh phí đã đầu tư cho công tác tu bổ là 21.882,623 triệu đồng, trong đó tỉnh đầu tư chiếm khoảng 0,31%; huyện, thành phố khoảng 68,59 % và nhân dân tự nguyện đóng góp khoảng 31,10%.

Việc tu bổ di tích được thực hiện bởi cấp huyện bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề cấp bách cần phải quan tâm như: Công tác chuyên môn chưa được chú trọng cao; việc tuân thủ các quy định về trùng tu di tích chưa đảm bảo; đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực này ở đa số cấp huyện còn thiếu. Do vậy, nếu tiếp tục triển khai theo tình trạng này thì việc di tích có khả năng bị biến dạng là rất lớn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Cẩm kỳ vọng rất nhiều vào dự án trên khi được triển khai sẽ cứu nguy cho các di tích ở Quảng Nam. Theo ông Cẩm thì đến nay tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có một cơ chế tài chính dành cho việc tu bổ di tích. Đề án này sẽ có cơ chế tài chính rõ ràng và đưa ra những mục tiêu, kế hoạch và lộ trình khoa học để tu bổ các di tích theo thứ tự ưu tiên. Đây là đề án tổng thể giải quyết cơ bản vấn đề di tích bị xuống cấp, đặt nền tảng cho việc bảo tồn lâu dài và phát huy có hiệu quả toàn bộ những di tích được xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn Quảng Nam. Đồng thời là cơ sở để bố trí vốn, nguồn nhân lực và các hoạt động khác có liên quan, gắn việc tu bổ di tích với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đưa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích vào hoạt động có kế hoạch ổn định hằng năm.  Mục đích cao nhất của việc bảo tồn, tu bổ di tích là bảo vệ và nâng tầm các giá trị nổi bật của di tích.


 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác