Quảng Ninh với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các Di sản văn hoá

Luật Di sản văn hoá (DSVH) được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 đã khẳng định: DSVH Việt Nam là tài sản quí giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của DSVH nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Quang cảnh nghi lễ leo gươm trong Lễ Đại Phan của người Sán Dìu, xã Bình Dân (Vân Đồn), phục dựng lại tháng 12/2008.Quang cảnh nghi lễ leo gươm trong Lễ Đại Phan của người Sán Dìu, xã Bình Dân (Vân Đồn), phục dựng lại tháng 12/2008.

Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá VIII đã xác định: DSVH là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá. Như vậy, DSVH không chỉ là tài sản vô giá mà còn là nguồn tài nguyên hết sức quan trọng góp phần phát triển KT-XH của đất nước.

Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên của ông cha ta hàng ngàn năm qua đã để lại trên mảnh đất Quảng Ninh ngày nay một kho DSVH vô cùng phong phú và đa dạng. Theo kết quả kiểm kê của Sở VH,TT&DL Quảng Ninh, hiện toàn tỉnh có 626 di tích lịch sử văn hoá và danh thắng, trong đó có 105 di tích đã được xếp hạng (1 di sản xếp hạng quốc gia đặc biệt là Vịnh Hạ Long, 60 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 44 di tích xếp hạng cấp tỉnh); có 4 di tích trọng điểm là: Di tích lăng mộ các vua Trần tại Đông Triều; khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; cụm di tích lưu niệm chiến thắng Bạch Đằng 1288; di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn. Ngoài ra phải kể đến gần 2.800 DSVH phi vật thể, có giá trị được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tiêu biểu trong đó phải kể đến các lễ hội: Yên Tử, Bạch Đằng, Tiên Công, Cửa Ông, Vân Đồn, Trà Cổ… Những DSVH đó chính là nguồn tài nguyên vô giá; là tiền đề quan trọng để chúng ta khai thác và phát triển du lịch bền vững. Nhất là du lịch đã và đang là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh cả trong hiện tại và tương lai.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và giá trị của DSVH Quảng Ninh, do vậy công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các DSVH đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong những năm qua, nhiều di tích đã được đầu tư, tôn tạo, phục hồi như đền An Sinh (Đông Triều), đình Đông (Yên Hưng), mới đây là đền Xã Tắc (Móng Cái)...; nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc đã được phục dựng lại bằng nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh như lễ hội đình Lục Nà (Bình Liêu), lễ hội Xuống Đồng (Yên Hưng), lễ Đại Phan (Vân Đồn)... Đặc biệt là công tác xã hội hoá trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ di tích bằng sự đóng góp nhiều tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Về cơ bản mạng lưới di tích trên địa bàn tỉnh đã được bảo tồn, tu bổ đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm chiến tranh và sự huỷ hoại của thiên nhiên một số di tích chưa có điều kiện chăm sóc, bảo tồn, mặc dù các cấp ngành, địa phương, cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng. Do cả yếu tố chủ quan và khách quan, tình trạng một số di tích bị xâm hại diễn ra từ nhiều năm nên việc giải quyết cần phải có thời gian.

Trong những năm vừa qua các DSVH trên địa bàn tỉnh đã phát huy giá trị tích cực dưới nhiều góc độ khác nhau. Những lễ hội như lễ hội Yên Tử, Tiên Công đã trở thành những ngày hội văn hoá lớn của tỉnh. Số lượng khách tham quan, nguồn thu của di tích ngày càng tăng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển biến cơ cấu KT-XH của tỉnh. Chỉ tính 10 tháng của năm 2009, số lượng khách đến Yên Tử đạt 1,675 triệu lượt, doanh thu từ phí dịch vụ cáp treo là 69 tỷ đồng; khách đến Vịnh Hạ Long là 2,228 triệu lượt, doanh thu từ nguồn vé tham quan là 76 tỷ đồng...

Đối với tỉnh Quảng Ninh, hoạt động du lịch có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải, trao đổi văn hoá; là động lực tích cực cho việc bảo vệ DSVH. Vì vậy, vấn đề tăng cường công tác tuyên truyền đến cộng đồng về các giá trị của DSVH, tăng tính hấp dẫn của DSVH hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển du lịch bền vững là hết sức cần thiết. Nguồn tài nguyên DSVH cũng có thể bị cạn kiệt như những nguồn tài nguyên than đá, nước… Do vậy, bảo tồn và khai thác là hai mặt của một vấn đề, nếu chỉ bảo tồn mà không chú ý tới khai thác sẽ gây lãng phí tài nguyên, hạn chế việc phát huy giá trị. Ngược lại, nếu chỉ khai thác mà không bảo tồn thì còn nguy hiểm hơn nữa, bởi điều đó sẽ gây huỷ hoại DSVH, huỷ hoại môi trường và những hậu quả to lớn khác mà chưa thể lường hết được.

DSVH Quảng Ninh có vai trò to lớn đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Bảo vệ và phát huy giá trị DSVH là nguồn động lực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh cả trong hiện tại và tương lai.

 

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác