Quảng Ninh: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm kê DSVH phi vật thể

(Cinet) - Công tác kiểm kê di sản văn hoá (DSVH) phi vật thể sẽ được triển khai tại 186 xã, phường thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2011.

Nhằm triển khai Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VHTTDL, vừa qua, Sở VHTTDL Quảng Ninh đã xây dựng xong kế hoạch tổ chức triển khai công tác kiểm kê di sản văn hoá phi trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch này là nhằm xác định rõ số lượng và các loại hình di sản văn hoá phi vật thể tỉnh đang có, từ đó phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần phát triển văn hoá, du lịch và các hoạt động KT-XH của tỉnh.

Theo kế hoạch, từ nay cho đến hết tháng 12/2010, Sở VHTT&DL sẽ hoàn thành các công việc như: Lập kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo  kiểm kê đề nghị UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các địa phương thống kê, kiểm kê.

Toàn bộ công tác kiểm kê DSVH phi vật thể sẽ được tiến hành hoàn tất trong năm 2011. Trong Quý I/2011, Sở sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện điều tra, thống kê. Từ quý II - quý IV/2011, Sở VHTTDL Quảng Ninh sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức kiểm kê tại các huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến, đến tháng 12/2011, Sở sẽ tổng hợp báo cáo và công bố kết quả kiểm kê. Đến năm 2012, Sở VHTTDL Quảng Ninh sẽ tiến hành nghiên cứu lập và hoàn thành 20 bộ hồ sơ khoa học để trình Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia.

 

HP (tin từ QN)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác