Quyết định số 1002,1003,1004,1005/QĐ-BVHTTDL ngày 13/3: Xếp hạng di tích quốc gia

(Cinet) - Quyết định số 1002,1003,1004,1005/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 của Bộ VHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Theo đó xếp hạng di tích quốc gia với các di tích sau:

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Lăng Mộ và Đền Thờ Các Vua Lê, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu (Giai đoạn 1489-1527) tại Thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Di tích lịch sử Phủ Quảng Cung (Phủ Nấp) tại xã Yên Đồng, huyện Ý Yên tỉnh Nam Định.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Đĩnh Lan tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Cây Quế tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.

Khu bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoang vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng theo Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác