Quyết định số 1535/QĐ-BVHTTDL ngày 25/4: Sửa đổi, bổ sung quyết định xếp hạng di tích quốc gia

(Cinet)- Quyết định số 1535/QĐ-BVHTTDL ngày 25/4 của Bộ VHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 208/VH-QĐ ngày 13/3/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Một góc khu danh thắng Bửu Long. Ảnh: T.NGUYÊN.Một góc khu danh thắng Bửu Long. Ảnh: T.NGUYÊN.

Căn cứ Luật Di sản văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai (tại Công văn số 1729/UBND-VX ngày 06/3/2013), hồ sơ di tích và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 208/VH-QĐ ngày 13/3/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá về việc xếp hạng Khu danh thắng Bửu Long.

Theo đó, xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Khu Danh thắng Bửu Long và chùa Bửu Phong, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác