Quyết định số 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8: Xếp hạng di tích quốc gia

(Cinet)- Các Quyết định số 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8 của Bộ VHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Theo đó, căn cứ Luật Di sản văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; xét đề nghị của UBND các tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Bến Tre, Hà Nam, Quảng Nam, Lạng Sơn, hồ sơ di tích và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với các di tích. Cụ thể:

Tại Quyết định số 2833/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Hang Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Tại Quyết định số 2834/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Hang Thiên Thuỷ, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Tại Quyết định số 2835/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Hang Động Núi Niệm, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Tại Quyết định số 2836/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia Kiến trúc nghệ thuật Đình Tiên Thuỷ, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tại Quyết định số 2837/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia Kiến trúc nghệ thuật Đình Trải, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tại Quyết định số 2838/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia Di tích lịch sử Mộ Trương Công Hy, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tại Quyết định số 2839/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia Di tích khảo cổ Khu vực Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Cũng theo các Quyết định, khu vực bảo vệ của các di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Các Quyết định của Bộ VHTTDL cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Bến Tre, Hà Nam, Quảng Nam, Lạng Sơn, Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Bến Tre, Hà Nam, Quảng Nam, Lạng Sơn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.


T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác