Quyết định số 2901, 2902/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8: Khai quật khảo cổ tại Quảng Ninh và Đắk Nông

(Cinet)- Các Quyết định số 2901, 2902/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại Quảng Ninh và Đắk Nông.

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ và xét đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Đắk Nông, Viện Khảo cổ học và đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép khai quật khảo cổ tại Quảng Ninh và Đắk Nông.

Theo đó, tại Quyết định số 2901/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại địa điểm chùa Linh Sơn, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian khai quật từ ngày 03/9/2013 đến ngày 03/10/2013. Diện tích khai quật là 500m2. Chủ trì khai quật: ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.

Tại Quyết định số 2902/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại địa điểm Thôn Tám, xã Đăk Will, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Thời gian khai quật từ ngày 03/9/2013 đến ngày 20/10/2013. Diện tích khai quật là 40m2. Chủ trì khai quật: ông Lê Hải Đăng, Viện Khảo cổ học.

Cũng theo các Quyết định, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh và Bảo tàng tỉnh Đắk Nông giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật hư hỏng, thất lạc.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng phép Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Đắk Nông và Viện khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL). Khi công bố kết quả đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật đúng quy định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác