Quyết định số 2914/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8: Xếp hạng di tích quốc gia

(Cinet)- Quyết định số 2914/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8 của Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử đền thờ Tăng Bạt Hổ, tỉnh Bình Định.

Di tích Đền thờ Tăng Bạt Hổ. Ảnh: VLDi tích Đền thờ Tăng Bạt Hổ. Ảnh: VL

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 06/8/2013 và hồ sơ di tích và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử đền thờ Tăng Bạt Hổ, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Cũng theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác