Quyết định số 3429/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10: Thành lập Ban chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận mặt bằng di tích, di vật, hồ sơ khoa học tại Di sản Văn hóa Thế giới, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

(Cinet) - Quyết định số 3429/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10 về việc thành lập Ban chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận mặt bằng di tích, di vật, hồ sơ khoa học tại Di sản Văn hóa Thế giới, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Khu trung tam Hoàng thành Thăng Long - Hà NộiKhu trung tam Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Theo đó thành lập Ban chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận mặt bằng di tích, di vật, hồ sơ khoa học tại Di sản Văn hóa Thế giới khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. ( gọi tắt là Ban chỉ đạo)

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, giám sát, tổ chức thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận mặt bằng di tích, di vật, hồ sơ khoa học tại Khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội từ Viện khảo cổ học ( thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội ( thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) quản lý.

Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội ( số 9 Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội)

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trung tâm Bản tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội chịu trách nhiệm.

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và quyết định lập các tiểu ban chuyên môn giúp việc để thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ theo quy định. Ban Chỉ đạo tự giải thể khi công tác bàn giao, tiếp nhận mặt bằng di tích, di vật, hồ sơ khoa học tại Khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội hoàn thành.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác