Quyết định số 4137/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10: Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể

(Cinet)- Quyết định số 4137/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quyết định số 4137/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10: Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1

Theo đó, căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm các thành viên:

1. Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng;

2. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. TS. Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên Thường trực;

4. PGS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên;

5. PGS.TS. Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên;

6. PGS.TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên;

7. PGS.TS. Lê Văn Toàn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Ủy viên;

8. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam), Ủy viên;

9. PGS.TS. Trần Lâm Biền, Nhà nghiên cứu văn hóa, Ủy viên;

10. TS. Lê Thị Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên;

11. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;

12. ThS. Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Kim Dung, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, Thư ký Hội đồng.

Cũng theo Quyết định của Bộ VHTTDL, Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có nhiệm vụ xem xét, thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đủ tiêu chuẩn trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác