Quyết định số 4658/BVHTTDL –DSVH ngày 28/12: Các di sản đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1)

(Cinet) - Quyết định số 4658/BVHTTDL - DSVH ngày 28 tháng 12 của Bộ VHTTDL về việc các di sản đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1).

Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL, Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã tổ chức họp thẩm định các hồ sơ khoa học, di sản văn hóa phi vật thể do các địa phương xây dựng và gửi về Bộ VHTTDL trước ngày 31/8/2012.

Sau khi xem xét 81 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể của 24 tỉnh, thành phố ( có danh sách kèm theo) đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật quốc gia, Hội đồng thẩm định đã thống nhất đê nghị bộ trưởng Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản phi vật thể quốc gia đợt 1 gồm 33 di sản, bao gồm 07 di sản văn hóa phi vật thể đã được Unesco vinh danh, 01 di sản VHPVT đang được Unesco xem xét và 25 di sản VHPTV được lựa chọn trên cơ sở các hồ sơ của các địa phương gửi tới trong năm 2011 và 2012.

Một số danh mục đáp ứng được tiêu chí nhưng do chưa hoàn thiện được hồ sơ khoa học nên chưa đề nghị đưa vào danh mực đợt này.

Bộ VHTTDL thông báo kết quả thẩm định hồ sơ khoa học di sản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa có di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản VHPVT đợt 1, tiếp tục chỉ đạo Sở VHTTDL đẩy mạnh công tác kiểm kê di sản VHPVT trên địa bàn thành phố để lập hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác