Ra mắt Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn

Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh cho phép thành lập tại Quyết định số: 2267/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 và đồng chí Hoàng Văn Tạ, cũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Bảo tàng tỉnh với thời hạn là 05 năm tại Quyết định số: 436/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Vừa qua, Sở Văn hoá - Thông tin Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ra mắt Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn - Trụ sở được đặt tại tầng 3 Nhà Văn hoá tỉnh Bắc Kạn. Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn ra đánh dấu sự lớn mạnh của đội ngũ những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng của tỉnh trong 10 năm qua. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thị Tảo đã nhấn mạnh: Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp, do vậy yêu cầu Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thông tin Bắc Kạn cần quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Bảo tàng tỉnh hoạt động có hiệu quả; Baỏ tàng tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản số hiện vật hiện có và hoàn thiện phòng trưng bày để đi vào phục vụ nhu cầu của nhân dân được tốt hơn; đồng thời Bảo tàng tỉnh cũng cần tích cực tuyên truyền tới các đơn vị, các địa phương trong tỉnh về giá trị của các di tích văn hóa, di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh thiên nhiên…đang có trên địa bàn tỉnh, để phối hợp cùng bảo vệ, tôn tạo, khai thác những giá trị của nó đúng tiến độ và theo đúng quy định hiện hành, để Bảo tàng tỉnh phát triển xứng với tầm lịch sử của tỉnh nhà; Các ngành, các cấp, các địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện cho Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đó là sưu tầm, lập hồ sơ và quản lý các hiện vật, di tích theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo Bắc Kạn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác